Jalkaterapia

Jalkaterapiassa hoidetaan kaikenikäisiä asiakkaita, joilla on alaraajojen kiputiloja, iho- ja kynsimuutoksia, jalkaterän ja varpaiden kuormitus- ja asentomuutoksia, tuki- ja liikuntaelinvaivoja tai urheilu- ja rasitusvammoja. Hoidon tavoitteena on toimintakyvyn ja elämänlaadun paraneminen tai ylläpito.

Ensikäynnillä asiakas aina tutkitaan ja pyritään selvittämään syyt ongelmien taustalla. Jalkaterapiasuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Hoitoon voi tarpeen mukaan sisältyä esimerkiksi iho- ja kynsimuutosten hoitoa, manuaalisia terapiamuotoja, yksilöllinen harjoitusohjelma tai erityyppisiä apuvälineitä. Erillisestä pyynnöstä jalkahoitoon voidaan sisällyttää jalkakylpy.

Jalkaterapeutin olennaisiin tehtäviin kuuluu ohjata asiakasta omahoidossa, jalkinevalinnoissa ja elämäntavoissa jalkaterveyttä edistävään suuntaan. Yksilöllinen ohjaus kuuluu kaikkiin jalkaterapeutin asiakaskontakteihin, mutta lisäksi jalkaterapeutti voi pitää luentoja ja ohjaustuokioita suuremmille ryhmille.

Terveyttä edistävään jalkaterapiaan kuuluvat myös jalkojen terveystarkastukset eri ikäisille ja esimerkiksi diabeetikoiden vuositarkastukset, joissa selvitetään jalkojen tuntoaistin ja verenkierron riittävyys. Suuri osa jalkaongelmista olisi ennaltaehkäistävissä varhaisemmalla puuttumisella ongelmille altistaviin tekijöihin.