Kaarikäytävän toimintahäiriö, hyvänlaatuinen asentohuimaus

Asentohuimaus hoito kotona

Kärsitkö sinä tai läheisesi asentohuimauksesta? Asentohuimaus on yleensä vaaraton, mutta sitäkin inhottavampi vaiva, joka voi oireilla monin eri tavoin.

Syvennymme tässä artikkelissa tarkemmin siihen, mistä asentohuimaus johtuu, sen oireisiin sekä hoitamiseen kotioloissa. Tervetuloa mukaan!

Mitä on asentohuimaus?

Asentohuimaus eli BPPH on yleinen sisäkorvan häiriö, joka aiheuttaa lyhytaikaista, mutta voimakasta huimausta. Huimaus on tyypillisesti asentoon liittyvää eli se laukeaa tai pahenee tietyn pään tai vartalon asennon myötä.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yksi yleisimmistä huimausta aiheuttavista sairauksista. Mahdollisista voimakkaista oireista huolimatta, vaiva ei kuitenkaan johdu keskushermostosta. Huimaus johtuu sakan kulkeutumisesta korvan tasapainoelimessä sijaitsevaan kaarikäytävään. Asennon muutoksen yhteydessä sakka voi aiheuttaa voimakkaita huimausoireita.

Oireilulle ei yleensä löydy laukaisevaa tekijää, mutta päähän kohdistunut vamma voi toimia esimerkiksi selittävänä tekijänä.

Asentohuimauksen oireet voivat toistua useaan kertaa päivässä

Mitkä ovat asentohuimauksen oireet?

Asentohuimauksen oireet on tyypillisesti tunnistettavissa sen ainutlaatuisista oireistaan. Huimaus voi tuntua pyörivänä liikkeenä ja siihen voi liittyä pahoinvointia tai tasapainohäiriöitä.

Pyörivä huimaus ja pahoinvointi

Asentohuimauksen tunnusomaisin oire on äkillinen, pyörivä huimaus. Tämä tunne on kuin ympäristö pyörisi ympärillä. Huimauskohtaus on yleensä lyhyt, kestäen muutamasta sekunnista minuuttiin. Voimakas huimaus voi myös aiheuttaa pahoinvointia ja joissakin tapauksissa oksentelua.

Pään asennon vaikutus ja tasapainohäiriöt

Huimaus laukeaa tai pahenee tietyissä pään asennoissa. Yleisiä laukaisevia tekijöitä ovat pään kääntäminen, kumartuminen, taaksepäin nojaaminen, makuulle meneminen tai sängyssä kääntyminen.

Henkilö voi kokea epävarmuutta tasapainosta tai tasapainon menetystä, erityisesti huimauskohtauksen aikana. Tämä voi johtaa kaatumisen pelkoon tai itse kaatumiseen.

Nystagmus ja korvien oireet

Nystagmus tarkoittaa tahdosta riippumatonta silmien nykimisliikettä, joka voi esiintyä huimauskohtauksen aikana. Tämä on tyypillistä BPPH:ssa ja voi olla havaittavissa silmämääräisesti tai lääkärin suorittamassa testissä.

Vaikka asentohuimaus ei tyypillisesti aiheuta kuulon heikkenemistä tai korvien soimista, joissakin tapauksissa ihmiset voivat kokea lievää korvien tukkoisuutta tai paineen tunnetta.

Mistä asentohuimaus voi johtua kaarikäytävän sakan liikkuttaminen

Mikä aiheuttaa asentohuimausta?

Asentohuimaus johtuu usein sisäkorvan toimintahäiriöstä. Käsittelemme seuraavaksi tekijöitä, jotka voivat johtaa asentohuimauksen kehittymiseen.

Sisäkorvan otolitit ja niiden irtautuminen

Asentohuimausten tavallisin syy on pienten kalkkikiteiden ja otolittien irtautuminen sisäkorvassa. Normaalisti nämä kiteet sijaitsevat utrikelissa, joka on osa sisäkorvaa. Ne auttavat tunnistamaan pään liikkeet ja asennot. Jos nämä kiteet irtoavat ja siirtyvät sisäkorvan kaarikäytäviin, ne voivat aiheuttaa väärää tietoa aivoille kehon asennosta, mikä johtaa huimauskohtauksiin.

Pään vammat

Pään vammat, kuten lievät aivotärähdykset tai pään kolhut, voivat joskus toimia asentohuimauksen laukaisevana tekijä. Tällaiset tapahtumat voivat johtaa otolittien irtoamiseen tai sisäkorvan toimintahäiriöihin.

Ikääntyminen, infektiot ja sairaudet

Ikääntyminen on yksi yleisimmistä tekijöistä, joka liittyy asentohuimauksen riskiin. Iän myötä sisäkorvan rakenteet voivat heikentyä, mikä lisää otolittien irtautumisen todennäköisyyttä.

Tietyt korvaan liittyvät infektiot tai sairaudet, kuten sisäkorvatulehdukset voivat vaikuttaa asentohuimauksen syntyyn. Myös jotkin yleissairaudet, kuten diabetes tai verenkiertohäiriöt, voivat vaikuttaa asentohuimauksen riskiin.

Muut mahdolliset syyt

Asentohuimauksen voi laukaista myös pitkäaikainen lepoasento, esimerkiksi sairaalassa oleskelun jälkeen, tai jopa tietyt lääkkeet, jotka vaikuttavat korvan toimintaan tai tasapainoaistiin.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen kotihoito tarjoaa useita menetelmiä, joilla voi lievittää oireita ja ehkäistä niiden uusiutumista. Nämä menetelmät ovat yksinkertaisia ja niitä voi suorittaa turvallisesti kotona.

Brandt-Daroff-harjoitukset

Suosittu itsehoitomenetelmä on Brandt-Daroff-harjoitukset. Nämä harjoitukset suoritetaan istuma-asennosta. Ne sisältävät sarjan pään ja vartalon kallistuksia sekä käännöksiä. Harjoitukset auttavat kehoa sopeutumaan sisäkorvan aiheuttamaan huimaukseen ja voivat vähentää oireiden esiintymistiheyttä ja niiden voimakkuutta.

Tasapainoharjoitukset ja pään asennon hallinta

Tasapainoharjoitukset voivat auttaa vahvistamaan tasapainoa ja vähentämään huimauksesta johtuvaa epävarmuutta. Tasapainoa voi harjoittaa yksinkertaisilla harjoituksilla, kuten seisomalla yhdellä jalalla tai kävelemällä suoraa viivaa pitkin.

Opi myös tunnistamaan ja välttämään niitä pään asentoja, jotka laukaisevat huimauksen. Vältä äkillisiä pään liikkeitä, erityisesti nopeita käännöksiä tai taivutuksia.

Rentoutuminen ja stressinhallinta

Stressi ja jännitys voivat pahentaa huimauksen oireita. Hengitysharjoitukset, meditaatio ja muut rentoutumistekniikat voivat auttaa hallitsemaan stressiä ja vähentämään oireiden voimakkuutta.

Yleisterveys ja elämäntavat

Voit itse hoitaa hyvänlaatuista asentohuimausta myös ylläpitämällä hyvää yleisterveyttä. Tasapainoinen ruokavalio, riittävä uni ja säännöllinen liikunta voivat parantaa yleistä terveyttäsi ja auttaa hallitsemaan BPPH:n oireita.

Vaikka nämä itsehoitomenetelmät voivat olla monille ihmisille tehokkaita, on kuitenkin tärkeää muistaa keskustella terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ennen uusien hoitomenetelmien aloittamista, varsinkin mikäli huimaus on uusi oire tai mikäli se pahenee.

Asentohuimausta voidaan hoitaa fysioterapilla, oikealle kyljelle kääntö

Hoitovaihtoehdot vaikeissa ja toistuvissa tapauksissa

Vaikka monet asentohuimauksen tapaukset voidaan hoitaa tehokkaasti kotona, on olemassa myös muita hoitovaihtoehtoja. Näitä suositellaan erityisesti, jos potilas kärsii vaikeasta asentohuimauksesta tai mikäli vaiva on erityisen toistuvaa.

Ammattilaisen suorittama Manööverihoito

Ammattilaisen suorittama manööverihoito viittaa asentohuimauksen hoidossa käytettäviin menetelmiin, joita suorittavat terveydenhuollon ammattilaiset, kuten lääkärit tai erikoistuneet fysioterapeutit.

Manööverit ovat tarkkoja pään ja vartalon liikkeitä, joiden tarkoituksena on palauttaa sisäkorvan kaarikäytäviin irronneet otoliitit eli kalkkikiteet niiden alkuperäiseen sijaintiin. Manööverin avulla voidaan auttaa vähentämään tai poistamaan asentohuimauksesta johtuvia oireita.

Fysioterapia ja vestibulaarinen kuntoutus

Vestibulaarinen fysioterapia voi auttaa parantamaan tasapainoa ja vähentämään huimausta. Tämä kuntoutusmuoto keskittyy erityisesti tasapainoa ylläpitävien sisäkorvan toimintojen vahvistamiseen ja voi olla erityisen hyödyllinen, jos asentohuimaukseen liittyy pitkäkestoisempia tasapaino-ongelmia.

Lääkitys

Vaikka lääkitys ei yleensä ole ensisijainen hoitomuoto BPPH:ssa, tietyissä tapauksissa lääkkeitä voidaan käyttää lyhytaikaisesti oireiden lievittämiseen. Näitä voivat olla esimerkiksi antiemeetit pahoinvoinnin hallintaan tai rauhoittavat lääkkeet voimakkaiden huimauskohtausten yhteydessä.

Kirurgiset toimenpiteet

Erittäin vaikeissa tai hoitoresistensseissä tapauksissa voidaan harkita kirurgisia toimenpiteitä. Tällaiset toimenpiteet voivat kohdistua sisäkorvan rakenteisiin, ja niiden tavoitteena on estää väärien signaaleiden aiheutta huimaus. Kirurgia toimii kuitenkin viimeisenä vaihtoehtona ja sitä harkitaan ainoastaan, kun muut hoitomuodot eivät ole tehonneet.