Kuntoutus pyrkii eri vaiheissa henkilön toimintakyvyn parantamiseen.

Kuntoutus – apua sinulle, kun sairaus tai vamma yllättää

Oletko kokenut vaikeuksia ylläpitää fyysistä toimintakykyä? Estääkö toimintakykysi työn tai koulutuksen aloittamista tai opintojen loppuun saattamista? Tai onko sinulla todettu sairaus tai vamma, jonka kanssa on vaikeaa palata takaisin arkeen?

Kuntoutus on ensisijainen valinta silloin, kun mietit työssä jatkamista sairastumisen, vammautumisen tai fyysisen toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin kuntoutuksesta, siihen hakeutumisesta ja fysioterapiasta osana kuntoutusta.

Mitä kuntoutuksella tarkoitetaan?

Kuntoutuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan tai palauttamaan ihmisen työ- tai toimintakykyä henkilön sairastuttua tai loukkaannuttua. Sen avulla voidaan tukea työllistymistä ja opiskelua sekä auttaa selviytymään arjessa ja elämän eri tilanteissa. Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa henkilöä saavuttamaan mahdollisimman hyvä fyysinen, psyykkinen toimintakyky ja sosiaalinen toimintakyky.

Kuntoutus lähtee aina liikkeelle kuntoutujan yksilöllisistä tarpeista ja tavoitteista. Yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa suunnitellaan prosessi, jossa kuntoutus ylläpitää ja edistää toimintakykyä. Ammattilaisen tavoitteena on muokata kuntoutusta kuntoutujan oman aktiivisuuden, jaksamisen ja osallistumisen mukaisesti.

Kuntoutus voi sisältää monenlaisia palveluita, kuten fyysistä terapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, ammatillista kuntoutusta ja psykososiaalista tukea.

Kenelle se on suunnattu?

Kuntoutusta tarvitsevat henkilöt voivat olla hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Voit saada apua kuntoutuksesta, jos toimintakykysi on heikentynyt sairauden tai vamman takia, toimintakykysi vaikeuttaa opiskelua, työssä jatkamista tai itsenäistä selviytymistä.

Kuntoutus voi sopia sinulle, mikäli:

  • Olet työikäinen ja työelämässä, mutta sairaus tai vamma estää tai heikentää työntekoa. Erityisesti fysioterapiaauttaa sinua kuntoutuksen tukena.
  • Työkykysi on heikentynyt niin, että se uhkaa sinua jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle. Tilanteeseen auttaa esimerkiksi työeläkekuntoutus.
  • Olet ollut työttömänä, koska työ- ja toimintakykysi on estänyt sinua työskentelemästä. Tällöin voit olla oikeutettu Kelan kuntoutukseen.
  • Olet kokenut työtapaturman, ammattitaudin tai liikennevahingon. Näissä tapauksissa vakuutusyhtiö yleensä korvaa kuntoutuksen.
  • Sosiaalinen toimintakykysi on heikentynyt. Esimerkiksi kun olet kokenut hahmotus-, oppimis-, mielenterveys- tai käyttäytymishäiriöitä, jotka estävät sinua työskentelemästä tai ovat vaikuttaneet työhön, opiskeluun tai arjesta selviämiseen.

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalipalvelu, jonka avulla annetaan tehostettua tukea, tavoitteena parantaa sosiaalista toimintakykyä ja elämänhallintaa. Tämä kuntoutuksen muoto on tarkoitettu muun muassa syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

Eri kuntoutuksen valitseminen – esimerkiksi työ voi vaikuttaa

Oikean kuntoutuksen valinta – miten hakeudun kuntoutukseen?

Voit hakeutua kuntoutukseen itse, tai aloitteen voi tehdä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuolto, työterveyshuolto, Kela tai vakuutusyhtiö. Nämä tahot ohjaavat asiakkaan sopivien kuntoutuspalveluiden piiriin. Kuntoutushakemuksen liitteeksi tarvitaan yleensä lääkärin lausunto ja kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutussuunnitelman tekeminen perustuvat kuntoutujan tilanteeseen sekä tavoitteisiin, jossa otetaan huomioon esimerkiksi ikä, koulutus, työkokemus, terveydentila ja terveydentilan ennuste sekä motivaatio.

Mitä kuntoutus sisältää?

Kuntoutuksen tarpeesi voi olla tilanteesta riippuen esimerkiksi lääkinnällistä kuntoutusta, ammatillista kuntoutusta, kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta tai työeläkekuntoutusta.

Kuntoutuksen sisältö määritetään yhdessä ammattilaisen kanssa ja se sisältää esimerkiksi neuvontaa, erilaista terapiaa kuten fysioterapiaa, koulutuksia, apuvälineitä sekä teknisiä ratkaisuja, jotka tukevat kuntoutujan toimintakykyä.

Jos olet alle alimman vanhuuseläkeikäsi ja sinulla on sairaus tai vamma, jonka takia voit joutua työkyvyttömyyseläkkeelle, voit saada työeläkekuntoutusta. Voit lukea tarkemmin työeläkekuntoutuksesta Eläketurvakeskuksen tarjoamasta tyoelake.fi -palvelusta ja muista kuntoutusmuodoista sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Fysioterapia osana kuntoutusta

Jos kuntoutujan fyysinen tila, liikkuvuus, lihasvoima tai toimintakyky ovat heikentyneet, käytetään fysioterapiaa osana kuntoutusta. Fysioterapeutti tekee alkuarvioinnin, jonka jälkeen hän luo yksilöllisen kuntoutusohjelman, joka sisältää erilaisia harjoituksia ja hoitoja.

Kuntoutuksen aikana fysioterapia keskittyy toimintakyvyn parantamiseen ja kivun hallintaan, hyödyntämällä esimerkiksi manuaalista terapiaa. Venyvyys- ja liikkuvuusharjoitukset auttavat silloin, kun nivelet ja lihakset eivät ole täysin toimintakykyisiä.

Esimerkiksi tapaturman tai pitkäaikaisen sairauden seurauksena, kuntoutujalla voi olla paljon erilaisia oireita tai kiputiloja, joihin fysioterapeutti voi tarjota harjoituksia ja lisätietoa. Fysioterapia auttaa kuntoutujaa myös itse harjoitusten tekemisessä, jotta vamman tai kroonisten kiputilojen uusiutumisen riski pienenee.

Riippumatta tilanteestasi, kuntoutuksen hyödyt ovat monipuoliset:

  • Edistät itsenäistä toimintaa, terveyttä ja toimintakykyä.
  • Saat fysioterapiasta apua, jotta pääset paremmin kiinni omaan arkeesi – kuten fyysistä voimaa vaativiin toimintoihin.
  • Voit harrastaa aktiivisemmin ja pääset osallistumaan sosiaalisiin tilanteisiin.
  • Kuntoutuksen aikana fysioterapeutti seuraa ja arvio edistymistäsi – et ole yksin.

Jos harkitset kuntoutuksen aloittamista tai haluat kysyä siitä lisää, ota yhteyttä.

Miten päästä Kelan kuntoutukseen?

Kelan järjestämä ammatillinen kuntoutus

Oletko miettinyt, miten päästä Kelan kuntoutukseen? Kela järjestää ammatillista kuntoutusta työelämän ulkopuolella oleville, osatyökykyisille ja nuorille. Kelan ammatillinen kuntoutus voidaan järjestää myös silloin, kun työeläkelaitoksen tukeman ammatillisen kuntoutuksen kriteerit eivät muutoin täyty.

Kelan palveluista voit saada myös lääkinnällistä kuntoutusta, psykoterapiaa sekä kuntoutusvalmennuskursseja.

Miten Kelan ammatillinen kuntoutus toimii?

Kelan ammatillista kuntoutusta hakiessasi, tarvitset lääkäriltä lausunnon sairauden tai vamman aiheuttamasta toimintakyvyn heikkenemisestä, jotta voit saada Kelan kuntoutusta.

Nuorille 16–29-vuotiaille voidaan järjestää ammatillinen kuntoutus, ilman todettua sairautta, jos toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Kelan kuntoutus on yleensä maksutonta ja voit saada kuntoutuksen aikana myös kuntoutusrahaa.

Tutustu ammatilliseen kuntoutukseen Kelan verkkosivuilta.

Shopping Cart