Fysioterapia

Fysioterapialla pyrimme parantamaan ja ylläpitämään asiakkaiden terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. Fysioterapia toteutetaan lääkärin lähetteen ja fysioterapeuttisen alkututkimuksen pohjalta laadittavan yksilöllisen terapiasuunnitelman mukaan. Fysioterapiasuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa hänen voimavaransa, tarpeensa ja toiveensa sekä elämäntilanteensa huomioonottaen. Terapiaprosessin aikana suunnitelmaa arvioidaan jatkuvasti terapian vaikuttavuuden varmistamiseksi. Asiakkaan terveydentilassa tapahtuvan muutoksen seurannassa käytetään samoja mittareita koko hoitojakson ajan.

Fysioterapian menetelmiä ovat mm. terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä ohjaus ja neuvonta. Tavoitteenamme on laadukas vaikuttava terapia ja onnistunut hoitokokemus.